Struktur Organisasi

Pimpinan Pondok                                : Drs. Iyet Mulyana H,M.Si.

Wakil Pimpinan                                   : Drs. Ahmad Saefudin

Sekretaris                                            : Ahmad Hasan, S.Ag.

Kepala MTs. Putra                              : Drs. Agus Yusuf

Kepala MTs. Putri                               : Afif Hafifah, S.Ag.

Kepala MA Putra                                : Drs. Dudung Abdullah

Kepala MA Putri                                 : Dra. Hasanah

Kepala Urusan Umum                        : Ahmad Azhar, S.Ag.

Kepala Urusan Keuangan                   : Drs. Nasrun Hermansyah

Kepala Urusan Rumah Tangga           : Dodi Hermawan

Kepala Urusan Perencanaan               : H. Usin Muksin

Ir. Nandi Suryana

Kepala Bidang Kepesantrenan                       : Drs. Abdullah Rofiq, M.Pd.

Kepala Bidang Pendidikan Umum     : Agus Barkah, S.Pd.

Kepala Bidang Ekstrakurikuler           : Asep Ahmad Noor, S.Ag.

Iklan